art of laughing

for TENSION AND

trauma releasing

Tensioners ลวดรั้ว

ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง เป็น ครู วิทยากร กระบวนกร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการขจัดความเครียด และความเจ็บปวดที่ฝังลึก โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งโลกยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนมีการใช้ชีวิตที่มีความเครียดสูงมากขึ้น 

School of Laughter จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกระจายความรู้ ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือด้านความเครียดและความเจ็บปวดของผู้คนที่สูงขึ้น รวมถึง การมองเห็นความต้องการ ในอาชีพ Laughter Coach ที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้ แสดงว่า คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีอาการของความเครียดและความเจ็บปวดที่ฝังลึก ที่อาจกำลังต้องการ การเยียวยา

 

คุณมาถูกที่แล้วค่ะ !

เพราะเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว อย่างหาตัวจับได้ยาก

ของ ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง และ ครูเก๋ ก็รักก่ารทำงานด้านนี้ด้วยค่ะ 

หากคุณกำลังมองหาการบำบัดตนเอง ในรูปแบบใหม่ ที่สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปช่วยเหลือและเติบโตด้วยตัวเองได้  คุณต้องมาพบกับเราที่ School of Laughter ซึ่ง คุณจะไม่ได้เรียนรู้เฉพาะศาสตร์แห่งการหัวเราะบำบัดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงศาสตร์แห่งการบำบัดเยียวยาตนเองอีกหลายแขนง อาทิ ศิลปะแมนดาลาบำบัด ดนตรีบำบัด โยคะบำบัด เทคนิคการขจัดความเครียดและความเจ็บปวดฝังลึกในรูปแบบต่างๆ 

 • คุณจะได้เรียนรู้การเติบโตและการบำบัดเยียวยาตนเองไปพร้อมๆ กัน

 • คุณจะได้เรียนรู้ในการมองเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น

 • คุณจะได้บำบัดตัวเองด้วยความสนุกสนาน 

 • คุณจะได้เข้าใจหางเสือในการดำเนินชีวิตของตนเองมากขึ้น

 • คุณจะใช้ชีวิตได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด 

 • คุณจะรู้สึกมีอิสระในตัวเองมากขึ้น 

 • คุณจะมีความสัมพันธ์ต่อผู้คนรอบตัวได้ดีขึ้น 

 • คุณจะได้เรียนรู้การบำบัดตนเองอย่างลึก และ สนุกที่สุด ไปด้วยในขณะเดียวกัน 

 • คุณจะได้เรียนรู้ในการผ่านฤดูกาลต่างๆ ของชีวิต 

 • คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเจ็บปวดในอดีต 

จะเข้าร่วมเรียนรู้ในโปรแกรม Art of Laughing for Tension and Trauma Releasing ได้อย่างไร?

 • Private Coaching ที่ บ้านคีตา จังหวัดเชียงราย

 • Private Coaching นอกสถานที่

 • 21 Days Daily Laughter Online Program 

 • ติดต่อครูเก๋ เพื่อจัดงาน วิทยากร อบรม สัมมนา จัด Workshop Art of Laughing for Tension and Trauma Releasing 

 • ติดต่อครูเก๋ เพื่อจัดอบรม สัมมนา เป็น In-House Training ในองค์กร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และ ทางออนไลน์ 

 

ทำไมครูเก๋จึงทำงานนี้ได้ดี?

 • เพราะครูเก๋รัก ที่จะทำงานกับผู้คน ที่ต้องการเรียนรู้ในการบำบัดเยียวยาตนเอง จากประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยในอดีตของตนเอง จึงทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึง สภาวะอารมณ์ ความต้องการภายในจิตใจ ความต้องการภายนอก และ การเสาะหาวิธีที่จะดีที่สุดสำหรับในแต่ละอาการผิดปกติ 

 • เพราะครูเก๋ บำบัดเยียวยาตนเองมาก่อน จึงสามารถทำงานนี้ได้โดยไม่กดดัน ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเอง 

 • ก่อนที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ต้องมีการพูดคุยกันก่อนถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ความสะดวก วางแผนส่วนบุคคล

ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ต้องทำงานกับตัวเอง โดยปราศจากอคติใดๆ จึงจะเห็นผลลัพธ์ได้จริง ผ่านการบำบัดเยียวยาตนเอง โดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ว่า คุณจะมีเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือ ความบกพร่องใดๆ โดยเข้าร่วมโปรแกรมด้วยความตั้งใจจริง ด้วยแรงกระตุ้นในตัวเอง และฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างมีระเบียบวินัย เพราะนั่นจะแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถรักตัวเองได้จริง  แล้วคุณจะได้สัมผัสกับ ประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต จากโปรแกรมนี้ได้จริง 

หากคุณสนใจเข้าร่วมในโปรแกรม Art of Laughing for Tension and Trauma Releasing กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เขียนยาวๆ ถึงเหตุผลที่คุณต้องการเข้าร่วมหรือใช้บริการโปรแกรมนี้ 

 

 

หากคุณกำลังเจ็บปวด

ไม่ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนโลกภายนอก

คนเดียวที่คุณจะเปลี่ยนได้

คือ ตัวคุณเอง 

- ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง -

Art of Laughing
for Tension and Trauma Releasing

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

Pink and Green Bold & Modern Beauty Webs
Flowers Spa Dynamic Frame Flyer.png