OUR COACH

69823168_10211660097737981_9201751485019

อาจารย์วรารักษ์ สู่โนนทอง (ครูเก๋)

ผู้ก่อตั้ง School of Laughter

Laughter Master Coach

Health and Healing Coach 

อาจารย์วรารักษ์ สู่โนนทอง (ครูเก๋)

M.A. in English for Career, Professional Certified International Laughter Teacher and Ambassador, Founder of School of Laughter, Health and Healing Life Coach, Corporate Adviser

ครูเก๋ หรือ อาจารย์วรารักษ์ สู่โนนทอง คือ วิทยากร กระบวนกร ผู้เปี่ยมไปด้วยทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังให้กับบุคคลและองค์กร ที่จะนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เป็นรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรม ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมอื่นๆ ในอดีต อย่างชัดเจน โดยให้ความสนใจลงไป ไม่เฉพาะกับตนเอง แต่มุ่งลงไปที่ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ รอบตัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือทีมงาน ผ่านวิธีการที่ง่าย ยืดหยุ่น หลากหลาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ขยายออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการดำเนินธุรกิจ 

ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง อดีตแอร์โฮสเตสระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ ของสายการบิน Japan Airlines ที่กลายเป็นผู้ป่วยที่ประสบสภาวะของโรคมะเร็ง ไทรอยด์เป็นพิษ เส้นเสียงเป็นอัมพาต มดลูกพิการ ที่สามารถบำบัดรรักษาตัวเองให้หายจนปัจจุบัน

เป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นเวที TEDx ระดับโลกที่ประเทศจีน และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 5 Hall of Fame ทำเนียบนักดนตรีบำบัดพลังงานบำบัด จากคณาจารย์และนักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านดนตรีบำบัดพลังงานบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

และยังเป็นทูตหัวเราะ ระดับสากล (Laughter Ambassador) จาก Laughter Yoga International University เป็นวิทยากร นักเขียน และ ครู ที่มีผลงานเขียนและผลงานด้านการบำบัด การสอน มากมายนับไม่ถ้วนตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ฮ่องกง อินเดีย

ประสบการณ์การทำงานในองค์กร

 

2559–ปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ โรงแรมบ้านคีตา เชียงราย • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วกา เดสทินิ จำกัด • วิทยากร กระบวนกร สู่การพัฒนาสภาวะผู้นำ การสื่อสารองค์กร การขจัดความเครียดและความเจ็บปวดที่ฝังลึก • 1 ใน 5 Hall of Fame ทำเนียบนักดนตรีบำบัดพลังงานบำบัดของประเทศไทย

 

ผู้ก่อตั้ง Chiangrai Laughter Club และ ร่วมก่อตั้ง Chiangrai Toastmasters Club • ที่ปรึกษา Laughter Yoga Thailand Club

 

2557–2559

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แผนก Government and Supplier Relationship บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด • รับผิดชอบการสื่อสารองค์กรในประเทศไทย เดนมาร์ก อิตาลี และเวียดนาม

2555–2557

ผู้จัดการ ฝ่าย Excellent Service Behavior บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด • รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมพนักงานสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

2554–2555

ผู้จัดการ แผนก Client Relationships Management ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัท LM Investment Management จำกัด สำนักงานใหญ่เมืองโกลด์โคสท์ ประเทศออสเตรเลีย

2549–2554

ผู้จัดการ แผนก Conference and Guest Relations Manager ฝ่าย Protocol Services บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด • รับผิดชอบในการจัดสัมมนาและการต้อนรับให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งในและต่างประเทศ

2548

Vacation Counselor, Marriott Vacation Club • รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ใช้บริการของโรงแรมในเครือแมริออททั่วโลก

2538–2547

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในตำแหน่ง Supervisor และ ครูฝึก ในศูนย์ฝึกอบรม สายการบิน Japan Airlines  • เป็นผู้สอนการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้แก่นางสาวสุทิดา ติดใจ ในปี พ.ศ. 2543 หรือในปัจจุบันคือ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.บ.) เกรดเฉลี่ย 3.79 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.ม.) เกียรตินิยมอันดับ 2 เอกภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผลงานหนังสือ

2554 คุณแม่โยคะ พัฒนาสมองลูก สนพ.อมรินทร์สุขภาพ • คอลัมน์นิสต์ นิตยสาร Yoga Journal Thailand

2555 พลังแห่งโยคะนิทรา สนพ.อมรินทร์สุขภาพ

2556 คุณแม่โยคะ พัฒนาสมองลูก สนพ.อมรินทร์สุขภาพ • มุ่งมาดอยากเป็นแอร์โฮสเตส สนพ. Busy-Day

2557 ปลดล็อคอัจฉริยะด้วยโยคะนิทรา สนพ.อมรินทร์สุขภาพ

2558 Yoga for Love สนพ.อมรินทร์สุขภาพ

2559 ผลงานแปล หนังสือชุด ครีโยคะ สนพ.อมรินทร์สุขภาพ

รางวัลเกียรติยศ

 

2533 ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์นักเรียน ระดับมัธยมปลาย ในระดับภาคเหนือ

 

2535 แชมป์ Coke Music Awards มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท นักร้อง

 

2545 นักเรียนยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง ในหลักสูตร Voice Design ของสถาบัน Gen X Academy ในการออกแบบการใช้เสียง

 

2556 Best Parent of the Year 2556 ในสาขา Best Innovation for Parenting (สุดยอดนวัตกรรมเพื่อเด็กและครอบครัว) จากผลงานเขียนและเผยแพร่ พลังแห่งโยคะนิทราเพื่อลูก เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรม ฝึกสติ กับร่างกายอย่างมีระบบ

 

2558 รางวัล 2015 Disability Matters โครงการเพื่อคนพิการยอดเยี่ยมแห่งปีในระดับ Asia-Pacific จัดโดย Springboard Consulting แห่งอเมริกา ในฐานะผู้รับผิดชอบและเจ้าของโครงการ เพื่อ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

 

2559 Certification of Laughter Ambassador Awards จาก Laughter Yoga University บังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

 

2560 TEDx Performer หัวข้อ The Miracle of Laughter เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

2561 และ 2562 รางวัล SME Start Up Awards จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินธุรกิจ เครื่องสำอางแบรนด์ KAY ในนาม กรรมการบริษัท วกา เดสทินิ จำกัด

การศึกษาด้านสุขภาพ งานบำบัดเยียวยา และการพัฒนาศักยภาพในตนเอง

 

ประกาศนียบัตร

Certified International Laughter Yoga Teacher และ Laughter Ambassador จาก Laughter Yoga University เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

หลักสูตร นักแกะเส้น ปั้นหน้า มืออาชีพ (Professional Myofascial Release and Lifting Face Massage) จาก บริษัท หัตถดาบส จำกัด

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใบรับรองสากล Tension and Trauma Releasing Exercise จาก สถาบัน Freedom Within จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร Soul Mandala ศิลปะแมนดาลาบำบัด จาก Soma Wisdom Center จังหวัดเชียงราย

หลักสูตรส้อมเสียงบำบัด จาก ดร.รตี แปงน้อย

ครูสอนโยคะ จากโรงเรียนสุนีย์โยคะ

Yoga Teacher Training จาก Yoga Vidhya Gurukul เมืองนาสิกข์ ประเทศอินเดีย

การสอนโยคะสตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและเด็ก จากสถาบันบางกอกโยคะ

การดูแลรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ และภูมิแพ้ ด้วยดุลยภาพบำบัด จาก รศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ

Certificate of Training in Universal Energy for Health (วิชาพลังจักรวาลเพื่อสุขภาพ) จาก มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล

 

ศึกษา

ด้าน NLP (Neuro Linguistics Programming)

ด้านโยคะนิทรา จาก สถาบันหิมาลายันโยคะสมาธิ ประเทศไทย

ด้านดนตรีบำบัด และ การปรับสมดุลสภาวะภายในกับ ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา

ด้าน Psycho-Physiology of the Chakra กับ Bihar School of Yoga ประเทศอินเดีย

ประวัติงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ

 

2535-2536

นักแสดงละครเวที คณะละคร 28 โดยหม่อมหลวงพันธ์เทวนพ เทวกุล และสำนักศิษย์สะดือ โดยคุณจุ้ย ศุ บุญเลี้ยง

 

2543-2544

Instructor ของสายการบิน Japan Airlines ประจำ Training Center ในประเทศไทย เป็นครูฝึกอบรมด้านการบริการ บุคลิกภาพ และ ความรู้เกี่ยวกับการบินให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

2554-ปัจจุบัน

นักแปล และ ล่าม ภาษาอังกฤษ

พิธีกรอิสระ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Chiangrai Toastmaster Club สำหรับการฝึกการพูดในที่สาธารณะและพัฒนาการเป็นผู้นำในระดับสากล ตามรูปแบบของ Toastmasters International

งานวิทยากรฝึกอบรม

 

บุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน บริษัท หลักทรัพย์ UBS Securities (Thailand) จำกัด

บุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด

การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอ็ม เค สุกี้ จำกัด

การให้บริการที่เป็นเลิศ บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด

บุคลิกภาพสำหรับนักการตลาด นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

การสร้างแบรนด์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้​ในการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

ประวัติงานวิทยากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิต ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และกระชับความสัมพันธ์ภาบในองค์กร

 

2554-ปัจจุบัน

การพัฒนาสภาวะผู้นำที่เหนือชั้นและการขจัดความเครียด เสริมสร้างความแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการ สถาบัน Boss Academy โดย Boss Progress Group

โครงการการพัฒนากลไกการบูรณาการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อการเสริมสร้างเจตคติเชิงบวก ด้วยหลักสูตรผู้นำ iBloom (ฉันจะเบ่งบาน) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน เขต 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Leadership Bonding ในระดับประธานบริษัท, CEO, ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ​

ค่าย Leadership Camp ผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการ ขึ้นไปของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

Stress Buster ด้วยเทคนิคของโยคะหัวเราะและโยคะนิทรา สำหรับผู้บริหารระดับ Vice President ขึ้นไปของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

Laugh to Release your Tension คณะที่ปรึกษาและผู้บริหาร บริษัท ซากุระโปรดักส์ (ไทยแลนด์)

เทคนิคของโยคะหัวเราะสร้างพลังบวกให้ชีวิต สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การสร้างแรงบันดาลใจและความสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ พะเยา

การปลดล็อคสู่สภาวะผู้นำที่เหนือชั้นผ่านเสียงหัวเราะ ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคมเชียงราย

พลังแห่งโยคะนิทราเพื่อความสุขและความสำเร็จ บริษัท IBM (Thailand) จำกัด

พลังแห่งโยคะนิทราเพื่อความสุขและความสำเร็จ อมรินทร์เทรนนิ่ง

เทคนิคโยคะนิทราสลายความเครียด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการมีสุขภาพดี บริษัท The Dow Chemical จำกัด

พลังแห่งโยคะนิทราเพื่อความสุขและความสำเร็จ ส่วนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดภูเก็ต

การกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร บุคลากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Personal Growth Group กลุ่มครู โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

การปลดล็อคพลังสมองและจิตใต้สำนุก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Healthy You Healthy Sleep ธนาคาร JP Morgan

iBloom Project ปลดล็อคพลังสมองและจิตใต้สำนึก ผ่านเทคนิคของโยคะหัวเราะและโยคะนิทรา บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด

ประวัติงานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ งานบำบัดเยียวยา และความสุขในการใช้ชีวิต

 

2554-ปัจจุบัน

ครูสอนโยคะอิสระ

Master Coach ผู้สอนหลักสูตร Certification of International Laughter Yoga Leader ในประเทศไทย และ ประเทศจีน

ผู้สอนและออกแบบหลักสูตร Laughter Yoga Basic Learning Workshop มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา

อาจารย์พิเศษ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและสปา (International Program) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

งานวิทยากรฝึกอบรม

โยคะบำบัด คลายเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อม ร่างกายตัวเอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

มหัศจรรย์แห่งการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยแบบบูรณาการและยั่งยืน โยคะหัวเราะและคลื่นพลังเสียงสร้างพลังบวกให้ชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจิตบำบัดเพื่อชีวิตดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โยคะหัวเราะเพื่อการขจัดความเครียดและกระชับความสัมพันธ์ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย (ในนาม ท่าน ว.วชิรเมธี)

โยคะหน้าเด็กและการดูแลผิวพรรณ นิตยสารชีวจิต

การดูแลสุขภาพและการผ่อนคลาย บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีส ฟู้ด

โยคะสำหรับผู้หญิง โยคะสำหรับชาวออฟฟิศ และโยคะหน้าเด็ก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

How Active Woman Think นิตยสาร Yoga Journal Thailand

โยคะบำบัดโรค โยคะนิทรา อมรินทร์เทรนนิ่ง

โยคะสำหรับผู้สูงวัย บ้านพักคนชรา บางแค

โยคะนิทราในกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา ลมชัก สมาธิสั้น สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

โยคะหัวเราะสู้มะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด สถานพินิจเด็กชายและเด็กหญิง จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด พนักงานเกษียณอายุ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด งานโยคะภาวนา นานาชาติ ไร่เชิญตะวัน

วิทยากรและกระบวนกรสำหรับ Workshop Grounding your Soul เทศกาลตื่นรู้สู่ความสุข จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติงานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเด็กและการตั้งครรภ์

 

2554-ปัจจุบัน

โยคะคุณแม่ตั้งครรภ์ โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ เสถียรธรรมสถาน

โยคะเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่วมกับนิตยสาร Modern Mom นิตยสารบันทึกคุณแม่ โรงพยาบาล BNH และ โรงพยาบาลนครธน

พลังแห่งโยคะนิทราเพื่อพัฒนาการของลูกน้อย ร่วมกับนิตยสาร Real Parenting โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลกรุงเทพ ในงาน Meet the Expert Workshop for Mom & Baby และในงาน Amarin Baby & Kids Fair

ผลงานการทำงาน การสอน และฝึกอบรมในต่างประเทศ

 

2558-2559 วิทยากร โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด กลุ่มคนพิการหูหนวก กลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กลุ่มผู้พิการซ้ำซ้อน เมืองยะโฮห์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย

2559 วิทยากร โยคะหัวเราะและนิทราบำบัด ในงาน Bali Spirit Festival เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

2559 วิทยากร ดนตรีบำบัด ในงาน Hongkong Laughter Yoga Conference

2559 วิทยากร โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด ในงาน Yoga World Festival เมืองมหาบาลีปุรัม รัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย

2560 แบรนด์แอมบาสเดอร์ เครื่องนอนยี่ห้อ Restier+ ในประเทศจีน

2560-2562 วิทยากรและกระบวนกร โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด ใน เทศกาล Yoga Festival ศูนย์บำบัด รวมทั้งการสอนส่วนบุคคลต่างๆ  ในประเทศจีน และ ฮ่องกง

2560-2562 วิทยากรรับเชิญ ด้านการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะชน ใน Toastmasters Club เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

บทสัมภาษณ์ทางนิตยสารและเว็บไซต์

 

นิตยสาร Barefoot

นิตยสารชีวจิต

นิตยสาร Mother and Care

นิตยสารพลอยแกมเพชร

นิตยสาร A Day Bulltetin

นิตยสาร Yoga Journal Thailand

หนังสือพิมพ์ The Nation, Post Today และ Bangkok Post

เว็บไซต์ www.chicministry.com, www.manager.co.th

เว็บไซต์ นิตยสารชีวจิต

วารสาร Kanpasar และเว็บไซต์ สำนักข่าว NNA (Asia) ประเทศญี่ปุ่น

และทางช่องทาง Youtube ต่างๆ  

 

แขกรับเชิญทางรายการโทรทัศน์และวิทยุ

 

รายการสยามไทยอัพเดท ช่อง 13 สยามไทย ในตอน หัวเราะ อัศจรรย์ยาวิเศษ

รายการ Mother and Care on Air ช่อง แมงโก ชาแนล ตอน โยคะกับพัฒนาการลูกน้อย

รายการ modernmom experience ช่องรักลูกชาแนล ตอน โยคะเพื่อผู้หญิงทำงาน โยคะหน้าใส โยคะเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์

รายการแพรวพราว ช่อง 9 สัมภาษณ์และสาธิตโยคะคุณแม่ตั้งครรภ์

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 สัมภาษณ์และสาธิตโยคะนิทรา โยคะหน้าเด็ก

รายการชีวิตชีวา ช่อง 3 ในตอน โยคะนิทราเพื่อผู้สูงวัย

รายการสโมสรสุขภาพ ข่อง 9 ในตอน โยคะนิทรา

รายการ Happy Society ช่อง 5 ในตอน โยคะนิทรา

รายการหนี้แผ่นดิน ช่อง True Vision 8 ในตอน โยคะคุณแม่ตั้งครรภ์และโยคะเด็ก

รายการคลินิกรักสุขภาพ คลื่นวิทยุ FM 92.0 ในตอนพลังแห่งโยคะนิทราและโยคะชะลอวัย

รายการอโรคยา ช่อง MV Variety ในตอน โยคะนิทราและโยคะเพื่อผู้สูงวัย

รายการสุขกายสบายใจ คลื่นวิทยุ FM 90.5 ในตอน การรับประทานอาหารเสริมตามธาตุ

รายการคิดส์ดีแฟมิลี่ ช่อง CETV Chanel ในตอน โยคะหัวเราะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

หมายเหตุ: ประวัติอัพเดท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563